Kan ik teksten in WhatsApp-berichten van opmaak voorzien?

WhatsApp is sowieso natuurlijk handig, maar je kunt er tegenwoordig al weer meer mee dan enkele maanden geleden. Zo kun je nu je teksten ook vet, schuin of doorgestreept maken. Maar hoe doe je dat?

Een paar maanden gelden voegde WhatsApp de mogelijkheid toe om je tekst op te maken. Waar je voorheen door je woordkeus of met behulp van icoontjes moest duidelijk maken dat je iets wilde benadrukken bijvoorbeeld, kun je dat nu doen door de tekst op te maken. Het is heel eenvoudig.

*Vet*
Wil je iets vet maken? Typ dat een asterisk (*) direct voor en na de tekst die je vet wil hebben. Let op: er mogen geen spaties staan tussen de asterisk en het (eerste en laatste) teken dat je vet wilt maken.

_Schuingedrukt_
Om tekst schuingedrukt weer te geven zet je aan weerszijden van die tekst een underscore (_). Ook hier geldt uiteraard dat er geen spaties tussen mogen zitten.

~Doorgestreept~
Om een woord door te halen, zet je aan weerszijden van de tekst een tilde (~).

Overigens kun je meerdere woorden tegelijk van opmaak voorzien, dan zet je de underscore (of asterisk of tilde) direct tegen het laatste woord van de serie aan. Tussen de woorden onderling mogen natuurlijk wel spaties staan.

Zo makkelijk is dat dus, en het is beschikbaar voor iedereen met Android 2.12.535 en hoger of iOS 2.12.17 en hoger.