Rechtbank: Geen waarschuwingsbrief voor illegaal downloaden

Deel dit artikel

,

Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrief door te sturen aan een klant omdat via zijn/haar IP-adres illegaal boeken zijn gedownload. Dat is de beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland.

De zaak was aangespannen door de Stichting BREIN. Deze stichting detecteert en bestrijdt grootschalige auteursrechtinbreuk en -misbruik. Het is de tweede keer dat BREIN bot vangt bij de rechter in een zaak tegen Ziggo.

BREIN wil dat Ziggo een waarschuwing stuurt naar een klant omdat via zijn/haar IP-adres illegaal boeken zijn gedownload. Anders dan BREIN stelt, is niet zeker dat die IP-adreshouder zélf auteursrechten heeft geschonden. Daarnaast oordeelt de rechter ook nu dat het doorsturen van een waarschuwing in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zolang Ziggo daarvoor geen vergunning heeft.

Eerder kort geding
Dit kort geding is de tweede civiele procedure in een half jaar tijd tussen Stichting BREIN en Ziggo. In januari stonden de twee partijen ook al tegenover elkaar. In dat kort geding stond eveneens het doorsturen van waarschuwingsbrieven centraal. BREIN vroeg Ziggo een waarschuwingsbrief te sturen aan houders van IP-adressen (klanten van Ziggo) van wie dat adres werd gebruikt voor het illegaal down- en uploaden via een zogenoemde BitTorrent-site.

In die brief zou de internetgebruiker er dan op worden gewezen dat dat strafbaar en schadelijk is. BREIN weet uit eigen onderzoek om welke IP-adressen het gaat, maar heeft dan nog wel naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) van de adreshouder nodig om de brief te kunnen versturen. BREIN vroeg aan Ziggo om de IP-adressen aan die gegevens te koppelen en vervolgens de waarschuwingsbrieven te versturen, maar Ziggo weigerde dit omdat het in strijd is met de privacyregels.

De voorzieningenrechter oordeelde toen dat Ziggo die brieven inderdaad niet hoefde te versturen omdat dit op basis van de AVG niet mag. Het gaat namelijk om strafrechtelijke persoonsgegevens en daarvoor stelt de AVG bijzondere eisen. Eén van die eisen is dat Ziggo voor het koppelen van de NAW-gegevens een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft en die heeft de internetprovider niet.

Illegaal e-books downloaden
In het kort geding waar de rechtbank nu uitspraak in deed, wilde BREIN dat Ziggo een waarschuwingsbrief stuurt naar een klant die illegaal e-books downloadt en dat het bedrijf dat in de toekomst ook bij andere overtreders doet. Als de rechter hier niet in mee gaat, wil BREIN dat Ziggo de NAW-gegevens van die klant(en) aan haar verstrekt, zodat de stichting de brieven zélf kan versturen. Volgens BREIN maakt de betreffende klant zélf inbreuk op auteursrechten.

Maar dat staat volgens de voorzieningenrechter niet vast. Het kan namelijk ook iemand anders zijn die, zonder dat de IP-adreshouder het weet, gebruikmaakt van het IP-adres. Alleen daarom al kunnen de eisen van BREIN niet worden toegewezen.

Daarnaast blijft BREIN ook in deze zaak van mening dat Ziggo geen vergunning van de AP nodig heeft voor het doorsturen van de waarschuwingsbrieven en/of het verstrekken van de NAW-gegevens. Ziggo vindt van wel. Volgens de voorzieningenrechter was de eis van BREIN ook afgewezen als wél vaststond dat de klant zelf auteursrechtinbreuken pleegde. Ziggo heeft namelijk (ook in deze zaak) wel een vergunning van de AP nodig om intern het IP-adres aan de NAW-gegevens te kunnen koppelen om zo een waarschuwingsbrief te kunnen versturen. Die vergunning is ook nodig als Ziggo die NAW-gegevens aan BREIN wil verstrekken.

BREIN is niet blij
Dat BREIN niet blij is met de uitspraak van de rechter, is duidelijk BREIN gaat daarom in hoger beroep. BREIN-directeur Tim Kuik zegt hierover: “Het moet mogelijk zijn om inbreuken te bestrijden. Het doorsturen van waarschuwingen is de minst ingrijpende manier van handhaven. Door dit te weigeren zit de rechtbank Utrecht echt op het verkeerde spoor. Deze beslissing is principieel onjuist, ook is afwijzing afgifte NAW onjuist en in strijd met vaste jurisprudentie. BREIN ziet het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.”

Wil je de hele uitspraak van de rechtbank lezen: klik dan hier.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden