Banner fotowedstrijd scheurkalender

Kabinet presenteert nieuwe cybersecuritystrategie

Deel dit artikel

,

Het kabinet heeft de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken.

De veiligheid in de digitale wereld blijft nog ver achter bij die in de fysieke wereld. Wie een auto koopt, weet dat die aan allerlei veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet. En de koper weet precies wat van hem of haar verwacht wordt om die auto veilig te kunnen en mogen besturen; een rijbewijs, geen alcohol, jaarlijkse APK-keuringen. Dat moet ook gebruikelijk worden voor de digitale veiligheid.

In de Nederlandse cybersecuritystrategie beschrijft het kabinet zijn visie op de digitale samenleving en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. Daarnaast staan in het actieplan concrete acties voor een digitaal veilige samenleving. Om de visie te realiseren zijn doelen geformuleerd langs vier pijlers.

Ten eerste het verhogen van de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Verder het bieden van veilige en innovatieve digitale producten en diensten in ons land. Ten derde het tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen. En tot slot voldoende cybersecurity specialisten, onderwijs over digitale veiligheid en digitale weerbaarheid van burgers.

Om deze doelen te bereiken wordt het stelsel rondom digitale veiligheid versterkt. Hiertoe worden bijvoorbeeld het Nationaal Cybersecurity Centrum, Digital Trust Center en het Cyber Security Incident Response Team for Digital Service Providers samengevoegd tot één nationale cybersecurity-autoriteit. Daarnaast komt er wet- en regelgeving die helder en toetsbaar is waardoor vrijblijvendheid voor het treffen van maatregelen verleden tijd wordt. Eisen voor veilige hard- en software worden in Europees verband gesteld. Ook moet er meer zicht komen op de dreiging want alleen dan kunnen we de weerbaarheid verhogen.

Klik hier om de strategie geheel te lezen (pdf, 30 pagina’s)

Klik hier om het actieplan geheel te lezen (pdf, 27 pagina’s)

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden