Gezondheidsraad: voorlopig geen 5G op de 26 GHz-frequentie

Deel dit artikel

,

Volgens de Gezondheidsraad is niet aangetoond en is het ook niet waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid schaadt. Desondanks wil de raad dat er meer experimenteel onderzoek komt en dat de populaire 26 GHz-frequentie voorlopig niet wordt gebruikt.

De Gezondheidsraad adviseert de Tweede Kamer over de mogelijke gevaren van het 5G-netwerk dat in Nederland wordt ontwikkeld. 5G biedt – wanneer het volledig is uitgerold – een veel grotere datacapaciteit en snellere gegevensoverdracht dan de huidige mobiele netwerken. Er is echter ook verzet tegen de invoering van 5G van mensen die vrezen dat het mobiele netwerk gezondheidsschade kan opleveren. Recent werden mobiele antennes in brand gestoken en werd over de uitrol van 5G een kort geding gevoerd.

Niet waarschijnlijk
De Gezondheidsraad stelt dat ze geen antwoord kan geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt in de eerste plaats, zegt de raad, doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden. Onderzoek daarnaar van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet in 2022 klaar zijn. Bovendien kan de raad niet inschatten hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen.

Omdat er nog geen praktijkonderzoek naar de (langetermijn-)effecten van het 5G-netwerk mogelijk is, zegt de ‘vaste Commissie Elektromagnetische velden’ van de Gezondheidsraad zich te baseren op wat er bekend is over de gezondheidsrisico’s van de huidige 3G- en 4G-netwerken. Op basis daarvan is de Commissie nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de potentie hebben om de gezondheid te schaden. Dat verband is volgens de Gezondheidsraad “niet aangetoond en ook niet waarschijnlijk”.
Voor de 26 Ghz-band geldt echter een ander verhaal.

26 GHz
Veel frequenties die voor 5G zullen worden gebruikt, zijn nu al in gebruik voor 3G en 4G. Daarnaast heeft de Europese Unie drie aanvullende 5G-frequenties voorgesteld: 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Die laatste, extreem hoge frequentie komt vooral in beeld voor smarthome-toepassingen waarbij antennes op korte afstand staan, zie hieronder.
De Gezondheidsraad stelt nu dat er over die 26 GHz-frequentieband vrijwel niets bekend is. Ze wil daarom dat er experimenteel onderzoek wordt gedaan naar de effecten van de straling in deze frequentie en adviseert die voorlopig niet in gebruik te nemen voordat er meer bekend is. 

Klik hier voor het volledige bericht van de Gezondheidsraad.

 

9 afstanden 5G frequenties 1170x658

“Weergave hoe een 5G-netwerk eruit zou kunnen gaan zien. Zendmasten met frequenties rond 0,7 gigahertz zorgen voor basiscommunicatie op lange afstand. Zenders op straat met frequenties rond 3,5 gigahertz zorgen voor snelle communicatie bij meer dataverkeer (vergelijkbaar met huidige wifi-routers). Zenders in of aan woningen met frequenties rond 26 gigahertz zorgen voor zeer snelle communicatie van grote hoeveelheden data, dicht bij de gebruiker.”
(Bron: Kennisplatform.nl)

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden