Banner fotowedstrijd scheurkalender

Zzp'er in de ICT? Hiervoor kun je aansprakelijk worden gesteld

Deel dit artikel

,

Advertorial - Het is belangrijk voor ondernemers die op zzp-basis in de ICT werkzaam zijn zich te verzekeren tegen uiteenlopende risico’s. Bij het op locatie werken loop je als ondernemer het risico schade te veroorzaken aan spullen van anderen. Verkoop je software of hardware, dan bestaat er een risico dat schade door dat product wordt veroorzaakt.

Deze risico’s zijn af te dekken met een aansprakelijkheidsverzekering zzp. Zo is het ook mogelijk om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Er zijn namelijk meer schadesituaties waarvoor je als zzp’er in de ICT aansprakelijk kan worden gesteld. Dat geldt overigens voor allerlei functies binnen de ICT, van ondernemers die SAP-consultant zijn tot zzp projectmanagers.

Gemaakte fouten tijdens werkzaamheden
Je draagt als zzp’er die in de ICT werkzaam is vaak een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot bedrijfssystemen. Indien je een systeem oplevert dat mogelijk gaten bevat die toegang bieden tot cybercriminelen, dan kan daar een grote schadeclaim achteraan komen. Het is mogelijk om hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een opdrachtgever heeft namelijk het recht om jou verantwoordelijk te stellen voor geleden schade als gevolg van beroepsfouten. Door je daartegen te verzekeren, is te voorkomen dat je alle kosten van de schadeclaim zelf dient te betalen.

Verkeerd advies geven
Er zijn allerlei situaties, waarin je als ondernemer in de ICT aansprakelijk kan worden gesteld. Stel dat een bedrijf jou inhuurt om van een professioneel ICT-advies voorzien te worden. Mocht jouw advies daarin worden opgevolgd en blijkt later dat het advies onjuist is geweest, dan kan je aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat wil je natuurlijk liever voorkomen en dat is mogelijk door je tegen dergelijke schadeclaims te verzekeren. Overigens betreft het hier niet alleen situaties waarin een advies echt verkeerd is geweest. Ook het onzorgvuldig handelen is jou als zzp’er aan te rekenen.

Beschadiging van data of verlies van documenten
Tijdens werkzaamheden op het gebied van ICT werk je doorgaans ook met data en met documenten van bedrijven of organisaties. Het komt niet vaak voor, maar de kans bestaat toch dat je tijdens het uitvoeren van werkzaamheden onbedoeld data beschadigt of dat documenten verloren gaan. Daar ben je als zzp’er zelf aansprakelijk voor te stellen. De schadeclaim kan hoog oplopen en als zzp’er ben je aansprakelijk te stellen met gevaar voor je zakelijke vermogen en privégelden. Je doet als ondernemer uiteraard altijd je uiterste best om zorgvuldig en nauwkeurig te werk te gaan. Het kan echter voorkomen dat je in een situatie terechtkomt waarbij je handelen verstrekkende gevolgen heeft. Dat is vaak het geval bij beschadiging van data of verlies van documenten. Daarom is het extra belangrijk je goed in te dekken tegen dergelijke risico’s.

Schending van geheimhoudingsplicht
Indien je als zzp ICT’er te maken krijgt met een geheimhoudingsplicht, is het belangrijk je daaraan te houden. Dat geldt eveneens voor de privacyplicht. Bij schending van deze plichten waarbij je voor geheimhouding hebt getekend, is het mogelijk dat de opdrachtgever je aansprakelijk stelt voor eventuele schade. Overigens is de aansprakelijkheidsstelling ook mogelijk als er bijvoorbeeld inbreuk is gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht. Verder geldt dat smaad en laster eveneens situaties vormen, waarin de opdrachtgever bij geleden schade een claim in kan dienen en jou aansprakelijk kan stellen. Er zijn dan ook allerlei situaties, waarin je als zzp ICT’er te maken kan krijgen met aansprakelijkheidsstelling van een opdrachtgever. Daarbij valt bijvoorbeeld ook nog te denken aan het plegen van contractbreuk. In het verlengde daarvan is het mogelijk dat er een aansprakelijkheidsstelling volgt als je overeengekomen termijnen overschrijdt. Of als je opgeleverde werk niet aan de specificaties voldoet die wel zijn afgesproken. Vermijd de risico’s van schadeclaims door als zzp ICT’er passende aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden