Wijziging in telecomwet staat 'positieve prijsdiscriminatie' toe

Deel dit artikel

,

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) haalt een verbod op 'positieve prijsdiscriminatie' voor internetverkeer uit de Telecommunicatiewet.

Het verbod op 'zero-rating' hield in dat providers bepaalde soorten internetverkeer niet mochten vrijstellen van kosten. Het was bijvoorbeeld niet toegestaan om het gebruik van een bepaalde video- of muziekdienst buiten een mobiele databundel om te laten lopen.

Recent ingevoerde Europese regels zijn op dit punt echter minder streng dan een eerdere Nederlandse wet. Een rechter bepaalde daarom onlangs dat T-Mobile zijn datavrije muziekbundel, waarbij alle vormen van muziekstreaming buiten de databundel om lopen, mag blijven aanbieden.

Naar aanleiding van deze uitspraak schrijft minister Kamp in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Maarten Hijink dat hij de Telecommunicatiewet zal aanpassen om het verbod op zero-rating te schrappen.

Hij zegt te respecteren dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloot om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak in de T-Mobile-zaak. Wel benadrukt hij dat de ACM nog onderzoekt of de muziekbundel van T-Mobile om andere redenen in strijd kan zijn met de Europese netneutraliteitsregels.

'Slecht nieuws'
Hijink vindt het jammer dat de ACM niet in beroep gaat, en dat daarom een wetswijziging nodig is. "Dat is slecht nieuws omdat daarmee de deur wordt opengezet voor andere providers om ook met zero-rating-diensten te komen", zegt de SP'er.

"De ene gebruiker gaat straks dus betalen voor data die voor anderen in een soort all you can eat-pakket wordt aangeboden. Die vorm van prijsdiscriminatie is op de lange termijn ongunstig omdat het de ene klant voorrang geeft op de andere."

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden