Verkoop aan de deur grote ergernis voor consumenten

Deel dit artikel

,

Consumenten zijn slecht te spreken over verkoop aan de deur. Dit blijkt uit consumentenonderzoek dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft laten uitvoeren.

Ruim de helft van de consumenten heeft met enige regelmaat een verkoper aan de deur gehad. Vooral energiecontracten worden op deze manier aan de man gebracht, evenals loterijen, telefonie en internet en goede doelen. Van de mensen die ervaring hebben met deurverkoop ervaart 45 procent deze vorm van verkoop als (zeer) negatief. Consumenten vinden deurverkoop niet nuttig, onprettig en onbetrouwbaar. Ook zegt 90 procent van de bevraagde consumenten dat verkoop aan de deur niet in hun belang is. Op de vraag wat men zou willen veranderen aan deurverkoop, zegt iets minder dan de helft van de respondenten het een goed idee te vinden als het wordt verboden. De ACM deelt deze uitkomsten met de wetgever, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De ACM heeft onderzoek laten doen naar de ervaringen van consumenten met deurverkoop, omdat ze hierover via het consumentenloket ACM ConsuWijzer regelmatig klachten krijgt. Uit het onderzoek blijkt, dat consumenten verkoop aan de deur niet waarderen. Ze hebben het gevoel dat de verkoper hen dwingt iets te kopen dat ze eigenlijk niet nodig hebben, aangezien het contact tot stand komt op initiatief van de verkoper en niet van de koper. Van de consumenten die wel eens aan de deur gekocht hadden zei 63 procent druk te hebben ervaren van de verkoper om ‘ja’ te zeggen en 20 procent zelfs (heel) veel druk.

De klachten die de ACM ontvangt over verkoop aan de deur gaan met name over de verkoop van energiecontracten. Eén energieleverancier waarover de ACM regelmatig klachten kreeg, heeft na gesprekken met de ACM zijn protocollen voor verkoop aan de deur aangepast en de interne controle verscherpt. Zodra dit bedrijf weer start met het aan de deur verkopen van energiecontracten, zal de ACM controleren of de genomen maatregelen in de praktijk voldoende zijn. Vanwege de huidige situatie op de energiemarkt bieden leveranciers vrijwel geen energiecontracten aan via verkoop aan de deur. Omdat naast energiecontracten ook andere producten aan de deur worden verkocht, vond de ACM het zinvol om aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Uit ons onderzoek blijkt dat een grote groep consumenten verkoop aan de deur als onprettig ervaart. Dit is geen verrassende, maar wel een belangrijke conclusie, ook voor de wetgever. We gaan deze uitkomsten voorleggen aan het ministerie van EZK om te kijken of de wetgeving voor colportage aangescherpt moet worden.”

Daarbij zou volgens de ACM de bescherming van de consument bij deze vorm van werving voorop moeten staan, omdat veel consumenten aan de deur ongewenste druk ervaren om een overeenkomst te sluiten.

Het hele rapport is hier te lezen.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden