‘Nederland slecht voorbereid op cyberaanvallen’

Deel dit artikel

,

Nederland is niet goed voorbereid op ‘een digitale ontwrichting’, die kan ontstaan door cyberaanvallen, maar ook door menselijke fouten of technische problemen.

Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het deze week verschenen rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting.

Door de groeiende verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke en de sociale wereld, hangen verstoringen van het maatschappelijke leven steeds vaker samen met een ernstige verstoring of uitval van digitale processen. De WRR noemt dit type ontwrichting ‘digitale maatschappelijke ontwrichting’, of kortweg ‘digitale ontwrichting’.

De WRR schrijft dat er voor de omgang met incidenten in de fysieke wereld een uitgebreide crisisorganisatie en allerlei voorzieningen en wettelijke regels bestaan. Maar voor incidenten in de digitale wereld is daarin niet of nauwelijks voorzien. Dat is een probleem nu digitale verstoringen steeds vaker gevolgen hebben voor het maatschappelijke leven.

Een betere voorbereiding op digitale ontwrichting stelt Nederland in staat om bij verstoringen effectiever op te treden en sneller de draad op te pakken na een ernstig incident.

Aanbevelingen
Het belangrijkste advies van de Raad is dan ook dat de voorbereiding op digitale ontwrichting nadrukkelijk onderdeel dient te zijn van het veiligheidsbeleid en beleid gericht op de continuïteit van de samenleving. Dat zou gedaan kunnen worden aan de hand van de volgende aanbevelingen:

• Creëer een helder afgebakende wettelijke bevoegdheid voor digitale hulptroepen.
• Stel in aanvulling op het huidige cybersecuritybeeld een ‘cyberafhankelijkheidsbeeld’ op, dat inzichtelijk maakt van welke partijen, digitale processen en diensten het functioneren van vitale processen in de Nederlandse samenleving afhankelijk is.
• Besteed bij het beleid voor vitale infrastructuur meer aandacht aan de ketens en netwerken die vitale processen ondersteunen. Onderzoek bovendien of digitalisering het nodig maakt de prioritering van die processen aan te passen.
• Stimuleer onderzoek naar de haalbaarheid van een Nederlandse of Europese cyberpool om schade als gevolg van digitale ontwrichting te verzekeren.
• Benut nationale en internationale incidentdata beter om lessen te trekken met het oog op toekomstige verstoringen.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden