Actie banner

Kuipers ziet geen toekomst voor corona-apps

Deel dit artikel

,

Minister Kuipers van VWS spreekt over het “mogelijk uitfaseren” van de CoronaMelder en de CoronaCheck-app, nu blijkt dat het 2G- en 3G-beleid minder effectief zijn om de coronabesmettingen onder controle te krijgen.

Een nieuw 2G-beleid - alleen toegang tot evenementen na vaccinatie of met een herstelbewijs, en dus niet meer na een negatieve test - zal nog maar weinig toegevoegde waarde hebben om corona te bedwingen, zo blijkt uit recent onderzoek van onder meer de TU Delft, UMC Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ligt dan ook niet voor de hand dat dit 2G-beleid nog ingevoerd zal worden in plaats van het huidige 3G-beleid, waarbij ook een recent negatief testbewijs kan worden getoond. Alleen bij een lage besmettingsgraad zou 2G effectief zijn, niet bij de grote hoeveelheid besmettingen van dit moment, zo is de gedachte. Dat staat nog los van de principiële bezwaren tegen 2G, dat door menigeen in de samenleving wordt gezien als een vorm van vaccinatiedwang.

Andere fase
Me de huidige wijdverspreide omikron-epidemie lijkt op termijn ook het doek te zullen vallen voor de twee corona-apps die Nederland kent: de CoronaMelder en de CoronaCheck-app. Dat lijkt althans het antwoord op Kamervragen door minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kuipers spreekt van “een andere fase” als het gaat over de corona-apps. De nadruk zal volgens Kuipers niet meer liggen “op de introductie van nieuwe apps en andere digitale ondersteuningsmiddelen. De focus zal naar verwachting verschuiven naar borging, in beheer nemen en mogelijk uitfaseren van de instrumenten die tot op heden gerealiseerd zijn”, zo schrijven de VWS-ambtenaren namens de minister op Kamervragen van Kees van der Staaij (SGP).

Effectief?
De CoronaMelder was de eerste corona-app die na lang touwtrekken in september 2020 in Nederland werd geïntroduceerd. Deze app geeft je een waarschuwing als je langer dan tien minuten in de nabijheid van een besmet persoon bent geweest. De effectiviteit van de CoronaMelder is altijd een punt van discussie gebleven, onder andere omdat hij afhankelijk is van de downloadbereidheid door gebruikers en van het bronnen- en contactonderzoek door de GGD.
De bekende CoronaCheck-app is van veel recentere datum en wordt nu gebruikt om toegang te kunnen krijgen tot evenementen en de horeca. Personeel checkt met een CoronaScanner-app de bijbehorende QR-code om te zien of bezoekers gevaccineerd, herstellend of negatief getest zijn.

Mosterd na de maaltijd
De Kamervragen waren door SGP-voorman Van der Staaij gesteld na kritische opmerkingen van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19. Deze DOBC-commissie met daarin vijftien experts op medisch, maar ook op technologisch en privacy-gebied klaagde dat ze te weinig werd gehoord. Dit leidde tot recente krantenartikelen met koppen als “Kamer krijgt onze adviezen pas als debat al is gevoerd” en “Hoe de Kamer keer op keer adviezen over corona-apps als mosterd na de maaltijd kreeg”. Minister Kuipers meent dat die kritiek niet terecht is en dat die laatste klacht slechts een enkele keer is voorgekomen “vanwege de timing van het advies”.
Kuipers erkent in zijn antwoord wel dat de DOBC-commissie voortaan alleen nog maar ‘gevraagd advies’ zal uitbrengen, in plaats van ongevraagd advies. Van de dertig keer dat de begeleidingscommissie tot nu toe advies heeft uitgebracht, was dat twee keer gevraagd en 28 keer ongevraagd. De reden voor deze aanpassingen in het werk van de commissie noemt Kuipers de “volgende fase van de pandemie, waarin geen sprake meer zal zijn van de introductie van nieuwe digitale ondersteuningsmiddelen”.

Dempende werking
Tijdens de corona-persconferentie op 25 januari, een dag na de beantwoording van de Kamervragen, vertelde minister Kuipers desgevraagd dat direct stoppen met het coronatoegangsbewijs nog geen optie is. Van de CoronaCheck-app met QR-code en legitimatie zou een "dempende werking" uitgaan op het aantal besmettingen. 

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden