Genealogie doet het goed in coronatijd

Deel dit artikel

,

Door het vele thuiszitten hebben hobby’s weer een boost gekregen. Er wordt meer gelezen dan ooit en bordspellen zijn niet aan te slepen. Ook genealogie is populair: steeds meer mensen verdiepen zich in hun familiegeschiedenis. Onderzoek naar de familie kan vaak thuis met de computer worden gedaan. De Interessegroep HCC!genealogie is blij met die toegenomen belangstelling.

Stamboomonderzoek of genealogie is een boeiende, maar ook verslavende hobby en - vandaag de dag - een van de snelst groeiende vrijetijdsbestedingen. Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie. Veel stamboomonderzoekers, of genealogen zoals ze officieel heten, zijn verenigd in HCC!genealogie. Cees Heystek is daarvan de voorzitter. “De laatste jaren zien wij al een stijging in het aantal mensen dat geïnteresseerd is in hun familiegeschiedenis. Dat komt ook door tv-programma’s als ‘Verborgen Verleden’, ‘DNA Onbekend’ en een paar jaar geleden ‘Brieven boven water’. We zien dat ook terug in de bezoekersaantallen tijdens de door ons georganiseerde bijeenkomsten vóór corona en nu vooral aan het aantal bezoekers aan onze website.”

Burgerlijke stand
De registers van de Burgerlijke Stand bevinden zich in de provinciale, regionale en gemeentelijke archieven, maar veel onderzoek naar de familie kan thuis met behulp van de computer met internetaansluiting worden gedaan. “Al jaren zijn Nederlandse archieven met de hulp van honderden vrijwilligers bezig met het digitaliseren en indexeren van die officiële akten. Afhankelijk van de daartoe geldende regels worden scans van die akten op internet gezet”, zegt Heystek. Op overkoepelende websites als openarch.nl en wiewaswie.nl staan miljoenen digitaal ontsloten akten. “Bij open archieven gaat het om wel 218 miljoen persoonsvermeldingen. Tik daar je familienaam maar eens in, en zie wat er gebeurt.” Heystek gelooft dat mensen dan onmiddellijk enthousiast worden om meer te weten te komen over de geschiedenis van hun familie.

Interessant is ook LINKS, een samenwerkingsproject tussen het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. Met dit project worden huwelijksakten aan elkaar gekoppeld. Daarmee is in kortere tijd een stamboom op te bouwen. “Vroeger zag je alleen maar de akte. Maar bij WieWasWie zie je nu ook koppelingen naar de huwelijksakten van de ouders van bruid en bruidegom en naar de huwelijksakten van de (latere) kinderen van het bruidspaar. Over niet al te lange tijd zullen ook andere koppelingen zoals geboorte- en overlijdensakten worden toegevoegd. Het maken van een globale stamboom wordt daarmee alleen maar makkelijker”.

Verhalen achter de mens
Heystek benadrukt overigens dat het zijn leden niet alleen of hoofdzakelijk gaat om kale gegevens als de data van geboorten, huwelijk en overlijden. Het gaat hen meer om de verhalen achter de mens. Wat deden onze vroegere familieleden, hoe woonden ze, wat maakte ze mee? Hij heeft zelf een deserteur uit Franse dienst onder zijn familieleden. Maar hij hoorde ook verhalen van iemand die een familielid in Thailand begraven vond als slachtoffer van Japanse krijgsgevangenschap en overleden aan de beruchte Birma-spoorlijn.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC - de grootste computerclub in de Benelux - is sinds 1986 een levendige groep die geïnteresseerden adviseert over methoden en mogelijkheden van onderzoek, van genealogische computerprogramma’s en de mogelijkheden die internet hierbij biedt. Daarnaast voorziet zij de archiefwereld van adviezen op basis van wat haar leden ervaren bij het zoeken naar voorouders via digitaal beschikbare bestanden, inclusief de websites van de archieven. Ook met historische verenigingen en erfgoedgroepen wordt contact onderhouden. HCC!genealogie biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. De leden steunen en stimuleren elkaar in hun onderzoek.


Kijk voor alle informatie op genealogie.hcc.nl

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden