Actie banner

Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Deel dit artikel

,

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Dit betekent dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders voortaan elektronisch moet verlopen, in plaats van via de fax, dvd of op papier. Het streven is om de Wegiz per 1 juli 2023 in te voeren.

Het doel van de Wegiz is om ICT-systemen met elkaar te laten communiceren, zodat zorgverleners gemakkelijk gegevens kunnen delen. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) noemt de Wegiz “een belangrijke stap” om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

De Wegiz gaat over het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. Het gaat hierbij over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden, niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren, bepalen de zorgverleners zelf en dit leggen zij vervolgens vast. De Wegiz richt zich op vier prioritaire gegevensuitwisselingen: medicatieoverdracht, basisgegevensset zorg, verpleegkundige-overdracht en beeldbeschikbaarheid. Daarnaast is er nog een vijfde gegevensuitwisseling toegevoegd vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA), namelijk die in de acute zorg.

Het standaardiseren van uitwisseling van gegevens zal ervoor zorgen dat zorgverleners toegang hebben tot de benodigde medische informatie om goede zorg te leveren, wat de kwaliteit van zorg zal verhogen. Ook wordt de tijd die zorgverleners besteden aan administratie verminderd en wordt het risico op vermijdbare fouten kleiner.

De Wegiz is ook opgenomen in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel, die de minister van VWS vorige week aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het ministerie van VWS heeft samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg, een Meerjarengenda Wegiz opgesteld waarin de vier prioritaire gegevensuitwisselingen zijn geprioriteerd. Met de instemming van de Eerste Kamer kan de Wegiz nu daadwerkelijk worden ingevoerd, waardoor de zorg in Nederland weer een stapje efficiënter en toegankelijker wordt.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden