CoronaMelder maar deels effectief

Deel dit artikel

,

De CoronaMelder-app heeft aanzienlijk meer besmette mensen bereikt dan via gewoon bron- en contactonderzoek mogelijk was geweest, blijkt uit onderzoek. Het advies opvolgen na een melding in de app blijkt echter een stuk lastiger.

De CoronaMelder-app is uitgebracht met twee hoofddoelen: meer besmette mensen vinden (mensen zonder klachten die toch positief blijken) en die vervolgens oproepen om zich te laten testen en thuis te blijven. Het eerste doel wordt gehaald, zo stellen onderzoekers van de Erasmus Universiteit, maar met het opvolgen van de adviezen na een waarschuwing in de app gaat het een stuk minder goed.
De Erasmus School of Social en Behavioural Science onderzocht een representatieve groep van 12.000 personen. Van deze groep heeft 86 procent niet één keer een melding ontvangen in de CoronaMelder-app en 13 procent een of meerdere keren. De meeste respondenten die een of meerdere meldingen ontvingen (77 procent), hadden op het moment van ontvangst geen gezondheidsklachten.

Nooit benaderd
Van de groep gebruikers die een melding in de CoronaMelder-app kreeg, is nadien maar liefst 58 procent nooit benaderd door de GGD om hen te vertellen dat ze in contact zijn geweest met iemand die het coronavirus heeft. Zonder de app was deze groep dus niet of niet op tijd in beeld gekomen. Volgens de onderzoekers ondersteunt dit het inzicht dat de CoronaMelder relatief meer mensen vindt die besmet zijn dan het reguliere bronnen- en contactonderzoek en véél meer dan bij steekproefsgewijs onderzoek onder de bevolking.

Nog niet de helft blijft thuis
Van de mensen die een melding ontvingen dat zij in contact waren geweest met een besmet persoon, ging slechts 40 procent daarna in thuisquarantaine. En 41 procent van hen vroeg op dezelfde dag een test aan. Daarbij plaatsen de onderzoekers overigens wel een kanttekening: het onderzoek heeft ook betrekking op de periode vóór 1 december vorig jaar, toen testen zonder gezondheidsklachten nog niet mogelijk was. 28 procent van degenen die een appmelding kregen, heeft daarna mensen in hun omgeving gewaarschuwd, 20 procent nam contact op met de GGD, 12 procent met de huisarts en 12 procent ondernam helemaal geen actie.
Van het totaal aantal mensen zonder klachten die zich uiteindelijk lieten testen, bleek 5 procent ook daadwerkelijk besmet met het coronavirus.

Dringender advies
Omdat maar zo weinig mensen de adviezen na een melding opvolgen, pleiten de onderzoekers voor meer dringende boodschappen in de app en voor een informatiecampagne die de app beter ondersteunt. Die zou dan vooral gericht moeten zijn op jongeren, want die volgen de adviezen na een app-melding minder goed op (43 procent) dan ouderen (65 procent).

Uit het onderzoek blijkt tot slot dat ouderen (55+) de CoronaMelder-app significant vaker geïnstalleerd hebben (52 procent) dan mensen van middelbare leeftijd (42 procent) en jongeren (36 procent). In de groep die een of meerdere meldingen op de app heeft ontvangen, zijn jongeren juist weer oververtegenwoordigd, wat de onderzoekers verklaren uit het feit dat die ook sociaal een stuk mobieler zijn.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden