Advies: voer minimumsnelheid in voor mobiel internet

Deel dit artikel

,

De invoering van minimale snelheidseisen voor mobiel internet kan ervoor zorgen dat Nederland op dit vlak koploper blijft. Dat is de aanbeveling uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd.

In het rapport wordt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) geadviseerd om bij de komende veiling van frequenties voor bijvoorbeeld 5G in de dekkingsverplichting ook de mobiele datasnelheid op te nemen, naast geografische eisen.

Keijzer: “Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking buitenshuis onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op de locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. Dat wil het kabinet oplossen bij de komende veiling." Ze stelt ook dat snel vast en mobiel internet, voor iedereen en overal beschikbaar inmiddels als basisbehoefte gezien dient te worden.”

Actieplan
In het Actieplan Digitale Connectiviteit werd al bekendgemaakt wat de mobiele dekkingsverplichting voor de vergunninghouders geografisch inhoudt: op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet in de toekomst mobiele dekking zijn gerealiseerd.

In opdracht van het ministerie is nu onderzocht welke kwalitatieve invulling van deze geografische eis noodzakelijk is. De onderzoekers stellen voor om de uiterste rand van een mobiel netwerk als norm te nemen. In de huidige situatie is mobiel internet daar vaak beperkt of zelfs helemaal niet beschikbaar buitenshuis.

In het rapport wordt voorgesteld om mobiele snelheden van 8 Mbps (in 2022) en 10 Mbps (in 2026) als absolute minimumeis te stellen op die ‘slechtste punten’. Dit zou betekenen dat de mobiele internetsnelheid voor Nederlanders op gemiddeld meer dan 100 Megabit per seconde (Mbps) kan komen. De maximumsnelheid dichter bij een netwerkantenne zou dan zelfs twintig keer zo hoog (boven de 2 Gigabit per seconde) uitkomen.

Bijzonder hoog
De geadviseerde minimumeis is voor internationale begrippen bijzonder hoog. Zo legt Duitsland een dekkingseis van 100 Mbps op nabij de antenne, waardoor zowel de maximale als gemiddelde snelheid lager zijn en garandeert dit ook geen minimumsnelheid op het slechtste punt van een netwerk.

De definitieve invulling van de Nederlandse dekkingseisen wordt door het ministerie van EZK bekendgemaakt in de Nota Mobiele Communicatie die komend voorjaar verschijnt.