Actie banner

ACM onderzoekt machtspositie Apple in App Store

Deel dit artikel

,

open for-business-Photo by Kaique Rocha from Pexels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken of Apple misbruik maakt van de positie die het bedrijf verworven heeft met zijn App Store.

De ACM kreeg tijdens een studie naar appstores signalen van andere appaanbieders die aanleiding gaven om hier nader onderzoek naar te doen.

Henk Don, bestuurslid ACM, zegt hierover: ‘Appaanbieders zijn in grote mate afhankelijk van Apple en Google voor het aanbieden van apps aan gebruikers. In de marktstudie kreeg de ACM signalen van partijen die erop lijken te wijzen dat Apple misbruik maakt van zijn positie in de App Store. De ACM ziet daarom reden voor een vervolgonderzoek op basis van de mededingingsregels.’

Vanwege dat grote belang van deze stores voor appaanbieders, verwacht de ACM van Apple en Google dat ze eerlijk en transparant zijn. De ACM gaat dan ook onder meer onderzoeken of misbruik maakt van zijn machtspositie, bijvoorbeeld door zijn eigen apps te bevoordelen.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie alleen op Apple, omdat hierover de meest concrete signalen zijn ontvangen.

De ACM heeft de marktstudie naar appstores uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in hoe appaanbieders hun apps in een appstore krijgen en welke invloed de appstores hebben op het aanbod van apps voor gebruikers. Hieruit blijkt dat appaanbieders afhankelijk zijn van de appstores om gebruikers te bereiken.

Apple en Google hebben enerzijds belang bij het aanbieden van veel en verschillende apps in hun appstores. Anderzijds bieden Apple en Google zelf ook apps aan en die concurreren met apps van andere partijen. Dat dubbele belang kan mededingingsproblemen opleveren.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden