Banner fotowedstrijd scheurkalender

Presentatie digitale nalatenschap

Maandag 5 juni 14:00 tot 16:00

Georganiseerd door:

Bibliotheek Gorinchem
Groenmarkt 1
4201 EE Gorinchem

Hoe re­gel je je di­gi­ta­le na­la­ten­schap?
Na jouw overlijden staan je computer en online accounts op slot voor nabestaanden, als zij geen wachtwoord hebben. Misschien leef je nog jaren na je dood door op Facebook. Regel je digitale nalatenschap op tijd en hoe gaat dat met ons digitale nalatenschap? Als je dit regelt bespaart het je nabestaanden veel werk.

Deze middag geven de heren van  hcc!seniorenacademie gorinchem je uitleg hierover!
Gratis, kom langs!
Als je dit regelt bespaart het je nabestaanden veel werk.


https://www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten/hoe-regel-je-je-digitale-nalatenschap?waar=gorinchem