Banner fotowedstrijd scheurkalender

Onze privacyverklaring

HCC is dé vereniging voor de digitale consument. Op heel veel locaties verspreid door heel Nederland en in Vlaanderen houden de leden van HCC zich bezig met alles wat je in de digitale wereld tegenkomt. HCC stelt zich ten doel de belangen van de digitale consument te behartigen en hen te voorzien van informatie om hun kennis te vergroten.

Om onze leden en aspirant-leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaren wij uiteraard ook bepaalde persoonsgegevens. HCC hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat dan ook uiterst zorgvuldig om met gegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat je rechten zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

 • Naam, adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Lidnummer, HCC-code;
 • Gebruikersnaam, wachtwoord (uiteraard versleuteld) en pseudoniem;
 • IBAN en naam rekeninghouder (als je lid wordt of bent);
 • IP-adres

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?

Wij hebben deze informatie nodig voor het verlenen van onze diensten, zoals de verzending van ons ledenmagazine PC-Active, het indelen van leden bij een van onze regio’s, maar ook om onze leden en aspirant-leden op de hoogte te brengen en houden van het laatste nieuws en activiteiten van de vereniging - onder meer door middel van onze nieuwsbrieven. Daarnaast ook om de verschuldigde contributie of verschuldigde bedragen voor eventuele andere bij ons afgenomen diensten te kunnen innen. Bovendien kunnen we gegevens gebruiken om bepaalde ledenvoordelen te kunnen aanbieden. Het betreft hier alleen de combinatie van postcode en lidnummer die via een beveiligde verbinding worden verstrekt aan onze vaste partners, zodat zij kunnen bepalen of iemand recht heeft op een bepaalde korting of product (deze gegevens mogen door hen enkel en alleen voor dit doel worden gebruikt).

Bij het bezoeken van onze website worden IP-adressen gedurende een bepaalde tijd opgeslagen in logbestanden, zodat er onderzoek gedaan kan worden naar bijvoorbeeld de oorzaak van een technische storing.

Onze website verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Je persoonlijke informatie (IP-adres) wordt geanonimiseerd door zogeheten ‘IP-masking’ alvorens die wordt verwerkt en is dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van websitebezoeken of de pagina’s die veel bezocht worden. Ook onze e-mailings monitoren wij om deze verder te verbeteren.

We verwerken alleen gegevens via derde partijen als dit noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening. We gebruiken bijvoorbeeld een extern systeem voor de ledenadministratie.

Jouw rechten

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan: als je lid wordt of aangeeft interesse te hebben in onze diensten verwerken we jouw gegevens. Daarnaast heb je nog een aantal rechten in verband met jouw persoonsgegevens. We leggen hier in het kort uit wat die rechten inhouden:

 • Recht op informatie en inzage: je kunt te allen tijden opvragen welke gegevens we van jou hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken.
 • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of je bent verhuisd, kun je ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.
 • Recht op ‘vergetelheid’: zodra we geen wederzijdse contractuele verplichtingen (meer) hebben, kun je vragen of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), je persoonsgegevens verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: je kunt ons opdracht geven je persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Recht van bezwaar: wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens, zodra het HCC-lidmaatschap is beëindigd. Ben je geen HCC-lid maar heb je wél bepaalde gegevens met ons gedeeld bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan geldt dit uiteraard zo snel mogelijk nadat je kenbaar hebt gemaakt dat je wilt dat we stoppen met het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken

Als je vragen hebt of als je een verzoek hebt in verband met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Ledenadministratie (hcc.nl/contact). Wanneer je een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om je gegevens te verwijderen, kunnen wij vragen om je identiteit te bevestigen.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden