Toezichthouder zeer kritisch over sleepwet

Deel dit artikel

,

De CTIVD (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) stelt in haar voortgangsrapportage vast dat de AIVD en de MIVD nog fundamentele stappen moeten zetten bij de invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

De toezichthouder is 1 mei jongstleden gestart met onderzoek naar de werking van de wet en stelt nu vast dat er risico’s zijn voor onrechtmatig handelen door AIVD en MIVD. Essentiële waarborgen voor de rechtsbescherming van de burger missen nog, geheel of gedeeltelijk, hun invulling in intern beleid, werkprocessen en de inrichting van technische systemen. Omdat bovendien instrumenten voor de verplichte interne controle ontbreken, is effectief extern toezicht door de CTIVD nog onvoldoende mogelijk. Dat stelt de toezichthouder in de voortgangsreportage en een bijlage daarbij waarin meer toelichting te vinden is.

De CTIVD maakt zich met name zorgen om de privacy van burgers doordat het 'zo gericht mogelijk' aftappen in de praktijk niet gewaarborgd is en ook het verwijderen van op deze manier verkregen informtaie die niet (meer) relevant is nauwelijks gebeurt. Hoewel van de verruimde aftapmogelijkheden van internetverkeer via de kabel nog niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt, geldt die ruimere bevoegdheid (waar de naam sleepwet vandaan komt) ook voor radio- en satellietverkeer.

De beide diensten moeten dan ook op snel concrete stappen zetten om in de praktijk te waarborgen dat aan de eisen uit de wet wordt voldaan.