HCC!utrecht - Jaarvergadering

Maandag 8 april 19:30 tot 22:00

Cultuurhuis Schoneveld Houten
Zonnehout 36
3991 MX Houten

Jaarvergadering 

Agenda Algemene Leden Vergadering Regio Utrecht d.d. 8 april 2024

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ALV HCC Regio Utrecht d.d. 2-10-2023

4. Verslag secretaris

5. Verslag penningmeester

6. Samenstelling bestuur / oproep voor uitbreiding / vrijwilligers

7. Fysieke bijeenkomsten / behoefte aan webinars en welk tijdstip?

8. Contacten HB, etc. (Voorzittre Wijnand van Swaaij bezocht onze regio op 8 -1-2024 in Houten)

9.  Wat verder ter tafel komt

10 Rondvraag en sluiting

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden