Nepreviews zijn nu officieel verboden

Deel dit artikel

,

Met ingang van 28 mei 2022 gelden extra regels voor online verkopers om consumenten in de digitale economie beter te beschermen. Zo komt er een expliciet verbod op het plaatsen van nepreviews.

De Autoriteit Consument & Markt die toezicht gaat houden op de nieuwe regels, meldt dat er meer wijzigingen zijn. Naast het verbod op het plaatsen van nepreviews moeten verkopers die consumenten online een aanbod doen dat gebaseerd is op hun profiel of op eerdere aankopen, daar duidelijk over zijn. Online platformen of marktplaatsen waarop verschillende bedrijven hun producten verkopen, moeten consumenten duidelijk informeren voor welke zaken het platform verantwoordelijk is en voor welke zaken zij bij de verkoper moeten zijn die gebruik maakt van het platform.

Online reviews moeten echt zijn
Bedrijven die gebruik maken van beoordelingen van consumenten, zoals online reviews, moeten:

  • Maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de beoordelingen de echte ervaring van consumenten weergeven die het product ook daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht;
  • Consumenten informeren over deze maatregelen;
  • Consumenten informeren over hoe zij met de beoordelingen omgaan. Denk o.a. aan de herkomst van reviews, de omgang met positieve en negatieve reviews, hoe de gemiddelde reviewscore tot stand komt, en of er sprake was van een beloning.

Het (laten) plaatsen van valse beoordelingen en aanbevelingen van consumenten, zowel in de vorm van reviews, likes, views of volgers, is onder alle omstandigheden verboden.

Duidelijk zijn over gepersonaliseerd aanbod
Bedrijven die consumenten online een gepersonaliseerd aanbod doen, moeten de consument daarover informeren vóór de aankoop. Een aanbod kan bijvoorbeeld gepersonaliseerd zijn op basis van de gegevens van de consument, zoals zijn persoonlijke kenmerken, zoekopdrachten of eerdere aankopen.

Informatieverplichtingen online marktplaatsen of platformen
Online marktplaatsen en online platformen moeten consumenten vóór de aankoop informeren met wie zij zaken doen. Ook moeten consumenten weten onder welke voorwaarden de verkoper zijn producten of diensten aanbiedt. Ook moet voor de aankoop duidelijk zijn waarvoor de consument terecht kan bij de verkoper en waarvoor hij bij de marktplaats terecht kan (denk aan het recht op een goed product of het herroepingsrecht). Deze informatie moet op een toegankelijke plek op een begrijpelijke manier worden aangeboden.

Ook bescherming als je betaalt met je gegevens
Als je een online dienst of digitale inhoud afneemt waarvoor je niet met geld maar met je persoonlijke gegevens betaalt, zijn de consumentenbeschermingsregels van toepassing. Dit betekent dat de consument bijvoorbeeld dan ook recht heeft op alle relevante informatie voorafgaand aan de aankoop en bedenktijd heeft.

Verbod op geautomatiseerde aankoop tickets
Het geautomatiseerd aankopen van grote hoeveelheden tickets voor concerten of evenementen tegelijkertijd – bijvoorbeeld via ‘bots’ – om ingestelde limieten te omzeilen is nu ook verboden.

Maar hoe zit het met prijzen ‘van-voor’
Ook de regels voor het adverteren met kortingen gaan veranderen, maar deze aanpassing van de wet is nog niet afgerond. De inwerkingtreding wordt later dit jaar verwacht. Tot die tijd gelden de bestaande regels nog. Maar hoe gaand e nieuwe regels eruit zien?

Op 30 april dit jaar stemde de ministerraad in met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van minister Micky Adriaansen van Economische zaken en Klimaat (EZK) inzake van-voor-prijzen. De nieuwe regels bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper dertig dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd. De regelgeving komt voort uit een Europees besluit om deze manier van prijsaanduidingen vanaf medio 2022 overal in de EU te gaan hanteren.

Uitzonderingen
Het kabinet kiest ervoor om in Nederland gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid voor opeenvolgende prijsverminderingen. Bijvoorbeeld korting op een kledingstuk die eerst 20 procent bedraagt, vervolgens 30 procent en daarna 50 procent. Hierbij mag de verkoper blijven verwijzen naar de prijs waarover de eerste vermindering werd aangekondigd.

Producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn, zijn straks ook uitgezonderd. Na 30 dagen vervalt de uitzondering voor het betreffende product. Het kabinet kiest voor deze uitzondering, omdat het zowel voor verkopers als consumenten gunstig is wanneer nieuwe producten binnen een periode van 30 dagen met korting kunnen worden aangeboden.

Ook uitgezonderd zijn producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. Hiervoor mag de verkoper als 'van-prijs' de prijs hanteren die gold direct voorafgaand aan de prijsvermindering. Hierbij kan worden gedacht aan bederfelijke levensmiddelen zoals vis, vlees, zuivel, verse groenten en fruit die slechts enkele dagen worden aangeboden en waarvan de prijs snel kan wijzigen.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden