Een Wide Area Network (WAN): hoe werkt dit?

Deel dit artikel

,

Advertorial - Hoe verenig je locaties in een eigen netwerk, dat snel en veilig is, zodat er slagvaardig kan worden gewerkt? Het Wide Area Network, kortweg WAN genaamd, speelt hierin een belangrijke rol. Maar wat is dat nu precies?

 ICT-vraagstukken voor ondernemers worden steeds complexer en de hoeveelheid data die bedrijven gebruiken stijgt in rap tempo. Voorlopig is het einde van die ontwikkeling nog niet in zicht, want steeds meer bedrijfsprocessen verplaatsen zich tegenwoordig naar een online omgeving. Hierdoor wordt een kettingreactie in gang gezet; de ene ontwikkeling lokt de andere uit. We zien dat vrijwel in alle branches een sterke toename is van het internetgebruik en dat vraagt om het maken van nieuwe keuzes. Met name voor organisaties die zich fysiek op meerdere locaties bevinden, levert dat uitdagende klussen op. Want hoe verenig je die locaties in een eigen netwerk, dat snel en veilig is, zodat er slagvaardig kan worden gewerkt? Het Wide Area Network, kortweg WAN genaamd, speelt hierin een belangrijke rol. Maar wat is dat nu precies?

Alles centraal geregeld
Eigenlijk geeft de naam Wide Area Network al heel wat prijs over de betekenis van deze term. Het is dus een netwerk over een grotere afstand. Laten we voor de uitleg dicht bij huis beginnen. Ons land kent talloze winkelketens die in alle grote steden te vinden zijn. In elke vestiging wordt gebruik gemaakt van een lokaal computernetwerk, maar die netwerken moeten ook met elkaar verbonden zijn, zodat de volledige administratie centraal kan worden aangestuurd. Uit veiligheidsoverwegingen wil je als ondernemer dit hele traject bij voorkeur gescheiden houden van het openbare internet. Je construeert dus een eigen netwerk, al dan niet bekabeld.

Innovatie
Voor het gebruik van bekabeling voor zo’n netwerk valt veel te zeggen, omdat dit de meest veilige manier van werken is. Kabels vergen echter onderhoud en wanneer je te maken hebt met vestigingen in het buitenland, zullen die kabels dus ook op de bodem van de oceaan moeten liggen. Daarom kiest men er tegenwoordig vaak voor om gebruik te maken van een Virtual Private Network (VPN) om toegang te krijgen tot het WAN. Je kunt als bedrijf bijvoorbeeld gebruik maken van zakelijk glasvezel om een hoogwaardige internetaansluiting te realiseren en vervolgens een VPN opzetten om daarmee je eigen bedrijfsnetwerk (WAN) te benaderen.

Forse toename
Experts verwachten dat in de komende jaren het gebruik van WAN gemiddeld met ongeveer een kwart per jaar zal toenemen. Die forse stijging valt te verklaren door de vele toepassingsmogelijkheden in combinatie met het gebruiksgemak. Het maakt hardware deels overbodig en dat scheelt ook veel tijd die opgaat aan het configureren.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden